ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์เอกสาร แบบฟอร์ม เยี่ยมบ้านออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม โดยระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถใช้ร่วมกันเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิก์ด้านล่าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในช่วงดือนกรกฎาคม ของทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลที่บ้านนักเรียนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ปรับวิธีการเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็นการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวอย่างแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกการเยี่ยมบ้าน
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึก การเยี่ยมบ้าน
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน *.doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 5
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน *.doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 6
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์ม บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน *.doc ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ 7

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ รอบรู้อาเซียน ในสัปดาห์อาเซียน 2021 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
บทความถัดไปกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทันที โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราษฎร์นิยม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่