ดาวน์โหลด!! รวมไฟล์บัญชีหนังสือต่างๆ ที่ต้องจัดทำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ในข้อ 8
ดาวน์โหลด!! รวมไฟล์บัญชีหนังสือต่างๆ ที่ต้องจัดทำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ในข้อ 8

ดาวน์โหลด!! รวมไฟล์บัญชีหนังสือต่างๆ ที่ต้องจัดทำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ในข้อ 8

ดาวน์โหลด!! รวมไฟล์บัญชีหนังสือต่างๆ ที่ต้องจัดทำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ในข้อ 8
ดาวน์โหลด!! รวมไฟล์บัญชีหนังสือต่างๆ ที่ต้องจัดทำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ในข้อ 8

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

หมายเหตุ – ลำดับ 7 และ 8 อาจารย์จะลงไฟล์เร็วๆนี้นะคะ

ขอบคุณ อาจารย์ปาริสา ฝ่ายอินทร์ ที่ได้อนุเคราะห์โดยแชร์ไฟล์งานให้ทุกท่านนำไปปรับใช้คะ

ที่มา : Facebook อบรมกับ 9NPU9

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่