ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมฯ และ มัธยมฯ ตามแบบ สพฐ. โดย สพป.สุโขทัย เขต 1
ดาวน์โหลด บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมฯ และ มัธยมฯ ตามแบบ สพฐ. โดย สพป.สุโขทัย เขต 1

ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม ตามแบบ สพฐ. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จัดทำโดย สพป.สุโขทัย เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้จัดทำบัญชีคำพื้นฐาน เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้ครูได้นำไปใช้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนเบื้องต้นไปสู่การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จนเกิดความชำนาญและพัฒนาการต่อไป สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม ตามแบบ สพฐ. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จัดทำโดย สพป.สุโขทัย เขต 1
ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม ตามแบบ สพฐ. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จัดทำโดย สพป.สุโขทัย เขต 1
ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม ตามแบบ สพฐ. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จัดทำโดย สพป.สุโขทัย เขต 1
ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม ตามแบบ สพฐ. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จัดทำโดย สพป.สุโขทัย เขต 1
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ บัญชีคำ จำนวน ๖๐๐ คำ แบ่งเป็น ๒๐ ชุดๆ ละ ๓๐ คำ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ บัญชีคำ จำนวน ๗๘ คำแบ่งเป็น ๒๖ ชุดๆ ละ ๓๐ คำ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ บัญชีคำ จำนวน ๑,๒๐๐ คำ แบ่งเป็น ๓๐ ชุดๆ ละ ๔๐ คำ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ บัญชีคำ จำนวน ๑,๔๐๐ คำ แบ่งเป็น ๓๕ ชุดๆ ละ ๔๐ คำ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ บัญชีคำ จำนวน ๑,๖๐๐ คำ แบ่งเป็น ๓๒ ชุดๆ ละ ๕๐ คำ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บัญชีคำ จำนวน ๑,๘๐๐ คำ แบ่งเป็น ๓๖ ชุดๆ ละ ๕๐ คำ
ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม ตามแบบ สพฐ. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จัดทำโดย สพป.สุโขทัย เขต 1
ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม ตามแบบ สพฐ. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จัดทำโดย สพป.สุโขทัย เขต 1
ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม ตามแบบ สพฐ. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง จัดทำโดย สพป.สุโขทัย เขต 1
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ บัญชีคำ จำนวน ๑๕๐๐ คำ แบ่งเป็น ๓๐ ชุดๆ ละ ๕๐ คำ
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ บัญชีคำ จำนวน ๑๕๐๐ คำ แบ่งเป็น ๓๐ ชุดๆ ละ ๕๐ คำ
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ บัญชีคำ จำนวน ๑๕๐๐ คำ แบ่งเป็น ๓๐ ชุดๆ ละ ๕๐ คำ

ครูผู้สอนควรนำไปฝึกทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียนครั้งละ ๑ ชุด ตั้งแต่คำแรกจนครบทุกชุด ควรเน้นการอ่านออกเสียงและเขียนคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักภาษา และฝึกซ้ำอย่างสม่ำเสมอจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนดำเนินการอย่างจริงจังแล้วนักเรียนจะพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนได้ถูกต้อง รวดเร็ว

ดาวน์โหลดไฟล์

  ขอบคุณที่มา : สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย – การบริการที่ดี คือ หน้าที่ของเรา (otep-sti.go.th)

  บทความก่อนหน้านี้ตรีนุช” ห่วง “โอมิครอน” ระบาดในเด็ก
  บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตัวอย่างแบบฟอร์ม PA2 สำหรับคณะกรรมการ ประเมินผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(ประเมิน PA)
  บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

  ทิ้งคำตอบไว้

  กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
  กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่