ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำเอกสารนิยามคำศัพท์หลักสูตรเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้รวบรวมและอธิบายความหมายของคำศัพท์สำคัญที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 3
ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 4

ขอบคุณที่มา :: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่