ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำเอกสารนิยามคำศัพท์หลักสูตรเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้รวบรวมและอธิบายความหมายของคำศัพท์สำคัญที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 3
ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 4

ขอบคุณที่มา :: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้เผยแพร่ผลงาน Best Practices เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน – เขียน เรียนรู้คำ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยคุณครูสุชาดา ทรัพย์ประเสริฐ
บทความถัดไปก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF หรือไฟล์วิดีทัศน์ การประเมินวิทยฐานะ DPA
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่