แจกฟรี!! ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ไฟล์เวิร์ด *.doc พร้อมปกแก้ไขได้ เรื่อง หนูทำได้ สู่เป้าหมายคุณธรรม ในวิถีออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 โดยนางพรพรรณ ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
แจกฟรี!! ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ไฟล์เวิร์ด *.doc พร้อมปกแก้ไขได้ เรื่อง หนูทำได้ สู่เป้าหมายคุณธรรม ในวิถีออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 โดยนางพรพรรณ ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

แจกฟรี!! ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ไฟล์เวิร์ด *.doc พร้อมปกแก้ไขได้ เรื่อง หนูทำได้ สู่เป้าหมายคุณธรรม ในวิถีออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 โดยนางพรพรรณ ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง และได้กำหนดเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน ระบุความสำคัญไว้ทั้งในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน มุ่งสู่การพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยโรงเรียนกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเองคือ “ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ บนวิถีความพอเพียง”เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนตามกรอบคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

“หนูทำได้” สู่คุณธรรมเป้าหมาย ในวิถีออนไลน์ (ต่อยอดจากนวัตกรรม ดอกไม้แห่งความดี) เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่องหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งมีการดำเนินงานโดยห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ที่มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ โดยมุ่งพัฒนาความซื่อสัตย์ และการมีความรับผิดชอบ (รู้หน้าที่) ผ่านการจัดกิจกรรมสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ผ่านการพบปะนักเรียน รูปแบบ Online จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล เด็กดีของแผ่นดิน ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ทั้งชั้นเรียน โดยรายงานฉบับนี้จะรวบรวมรายละเอียดของนวัตกรรม “หนูทำได้” สู่คุณธรรมเป้าหมาย ในวิถีออนไลน์ ในหัวข้อดังนี้

   ๑) ความสำคัญของนวัตกรรม

   ๒) จุดประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม

   ๓) กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ

   ๔) ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ    

   ๕) ปัจจัยความสำเร็จ

   ๖) บทเรียนที่ได้รับ

   ๗) การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ และ

   ๘) เงื่อนไขความสำเร็จ 

อนึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “หนูทำได้” สู่คุณธรรมเป้าหมาย ในวิถีออนไลน์ สู่รางวัลเด็กดีของแผ่นดิน นี้จะเป็นแบบอย่าง หรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาที่สนใจต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี!! ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ไฟล์เวิร์ด *.doc พร้อมปกแก้ไขได้ เรื่อง หนูทำได้ สู่เป้าหมายคุณธรรม ในวิถีออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 โดยนางพรพรรณ ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 7
แจกฟรี!! ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ไฟล์เวิร์ด *.doc พร้อมปกแก้ไขได้ เรื่อง หนูทำได้ สู่เป้าหมายคุณธรรม ในวิถีออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 โดยนางพรพรรณ ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
แจกฟรี!! ตัวอย่างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ไฟล์เวิร์ด *.doc พร้อมปกแก้ไขได้ เรื่อง หนูทำได้ สู่เป้าหมายคุณธรรม ในวิถีออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2565 โดยนางพรพรรณ ปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ สอนวิทย์ By Kroo BB

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดได้เกียรติบัตรทันที โดย สพป.พิจิตร เขต 2
บทความถัดไปซัมซุง จัดกิจกรรมค่ายออนไลน์ Samsung Innovation Campus – Advanced Coding 2022 เปิดรับสมัครวันนี้ – 9 พ.ย. 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่