ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่องปลูกผักสวนครัวด้วยหัวใจพอเพียง โดยนางสาวมัณฑนา บรรยง โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต 2
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่องปลูกผักสวนครัวด้วยหัวใจพอเพียง โดยนางสาวมัณฑนา บรรยง โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต 2

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่องปลูกผักสวนครัวด้วยหัวใจพอเพียง โดยนางสาวมัณฑนา บรรยง โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต 2

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างไฟล์ รายงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม เรื่องปลูกผักสวนครัวด้วยหัวใจพอเพียง จัดทำโดย นางสาวมัณฑนา บรรยง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปศึกษาเป็นแนวทางในการจัดทำได้ครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่องปลูกผักสวนครัวด้วยหัวใจพอเพียง โดยนางสาวมัณฑนา บรรยง โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต 2

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสังคมปัจจุบันที่มีเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ติดเชื้อต้องพักรักษาตัว และผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงสูง ต้องกักตัวดูอาการอยู่ที่พักอาศัยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพ หรือจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคด้วยตนเองได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่เชื้อ อีกทั้งร้านค้าหลายร้านได้ปิดตัวลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้คนในชุมชนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ สินค้ามีราคาสูงขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดภาระการใช้จ่ายในครอบครัว จึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ และจัดทำกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมขึ้น ให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวและการอยู่อย่างพอเพียง เป็นการช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อผักประกอบอาหารภายในครอบครัวได้

โรงเรียนบ้านเล็บเงือก เล็งเห็นความสำคัญของการสอนให้นักเรียนรู้จักความพอเพียง โดยเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน เพื่อลดรายจ่าย และอาจเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง จึงได้ริเริ่มให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้าน อีกทั้งยังบูรณาการให้เข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้อีกด้วย

ขอบคุณไฟล์จาก : Facebook PLC เพื่อการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่