ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 โดย สำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 จัดทำโดยสำนักต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรต้านทุจริต ศึกษา ป ป ช ซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วยเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 หลักสูตร/ เรื่อง ดังนี้

เอกสาร : กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๒. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เอกสาร : เนื้อหา (Content) และสื่อประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เรื่อง กรรพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๒. เรื่อง การพืทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เรื่อง กรรพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๒. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กลุ่มเป้าหมาย ๖ กลุ่ม ดังนี้

๑. กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

๒. กลุ่มอุดมศึกษา

๓. กลุ่มทหาร และตำรวจ

๔. กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

๕. กลุ่มโค้ช

๖. กลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ในลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 โดย สำนักงาน ป.ป.ช.
ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่