ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565
ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565

ดาวน์โหลดได้แล้ว!! ตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1/2565 ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ www.dltv.ac.th หรือ

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565
ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565

ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 14

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92746

ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 15

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92747

ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 16

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92748

ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 17

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92749

ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 18

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92750

ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 19

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92751

ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 20

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92758

ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 21

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92759

ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 22

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92760

ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 23

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92765

ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 24

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92766

ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3

ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565 25

คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/92767

สามารถศึกษาขั้นตอนการดาวน์โหลดด้วยตนเองที่ : https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10708/1001

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยเทคโนโลยี เรียนรู้ดู DLTV สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ห่างไกลจากโรค COVID-19

ขอบคุณข้อมูล : Facebook มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่