ดาวน์โหลดตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทุกสังกัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลดตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทุกสังกัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทุกสังกัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำตัวอย่างไฟล์ แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 (Individual Development Plan : ID Plan) ดาวน์โหลดได้ฟรี ในลิงค์ด้านล่างเลยครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ทุกสังกัด ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ID Plan ย่อมาจาก Individual Development Plan หมายถึง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง ทำให้การพัฒนาครูสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน (ว20/2560), หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ ก.ค.ศ.กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ลงวันที่10 ต.ค. 60 ประกอบเป็นนโยบายการพัฒนาครูแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น

หลักเกณฑ์ฯ ว 22/2560 ข้อ 1. ความโดยสรุปว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินนโยบายโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรขึ้น และจัดให้ครูลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ครูผู้สอนได้พิจารณาเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองและความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลักไม่ทราบว่าในข้อนี้สถานศึกษาได้คำนึงถึงหรือไม่ ส่วนใหญ่จากการสอบถามสถานศึกษาให้ครูเลือกเองตามที่ชอบในภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรจึงขาดหายไปผลสุดท้ายต่างคนต่างทำก็กลับมาเหมือนเดิม

ดาวน์โหลดตัวอย่าง ID Plan

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณแหล่งที่มาทุกแหล่งครับ ที่อนุเคราะห์ไฟล์เผยแพร่

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่