ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

รางวัลครูดีในดวงใจ คือ รางวัลที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้มีผลงานส่งต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน และ ครองงานได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”

ครูอาชีพดอทคอมได้นำตัวอย่างรายงาน ครูดีในดวงใจ มาให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปศึกษา และเป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน เพื่อเสนอเข้าคัดเลือกในปีต่อไปครับ ขอขอบคุณไฟล์จาก คุณครูนพมาศ การดี โรงเรียนวัดเขาดิน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นอย่างสูง

ตัวอย่างรายงาน

ดาวน์โหลด!! ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลด!! ตัวอย่าง แบบประวัติ และผลงาน ครูดี ในดวงใจ ครั้ง ที่ 18 พ.ศ. 2564 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : คุณครูนพมาศ การดี โรงเรียนวัดเขาดิน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่