ดาวน์โหลด ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 เครดิตครูสุพจน์ พจนะ
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 เครดิตครูสุพจน์ พจนะ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 เครดิตครูสุพจน์ พจนะ

ในการณีที่ต้องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตาม ว9/2564 หรือ PA ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับการเขียน ในด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การเขียนผลลัพธ์การเรียน รู้ คือ อะไร โดยพิจารณาจาก ในเกณฑ์วิทยฐานะ วPA ผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฎภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟวีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เสนอไว้ในต้านที่ ๑ โดยให้นำเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างการเขียน learning outcome ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 โดยคุณครูสุพจน์ พจนะ ดังนี้ครับ

แบ่งปันแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2

30 กันยายน 65 สถานศึกษาลงข้อมูลครูในระบบ DPA ให้ครบถ้วน เพื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้คุณครูที่สามารถยื่นขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

PA งบ 65 ใช้เอกสาร PA3 (แบบสรุปผลการประเมิน)

ขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ

1) แบบคำขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
2) แบบสรุปคะแนน ว17 ด้าน 3 ส่วนที่ 1 (60 คะแนน)
3) แผนการจัดการเรียน 1 แผน
4) คลิปการสอน ไม่เกิน 60 นาที
5) คลิปแรงบันดาลใจ ไม่เกิน 10 นาที
6) ไฟล์ผลลัพธ์การเรียน รู้ ของผู้เรียน ว. pa
*** โดยข้อ 3) 4) 5) 6) ต้องสอดคล้องกันทั้ง 4 ข้อนะครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 เครดิตครูสุพจน์ พจนะ
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 เครดิตครูสุพจน์ พจนะ
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 เครดิตครูสุพจน์ พจนะ
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 เครดิตครูสุพจน์ พจนะ
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแนวทางการเขียนผลลัพธ์ของผู้เรียนในส่วนที่ 2 เครดิตครูสุพจน์ พจนะ 6

ผู้รู้ร่วมกันแบ่งปัน แนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ อะไรที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นของใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมกันครับ ผมก็ศึกษาคู่มือ ฟังคลิปวิดีโอ สำนักงาน ก.ค.ศ. และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูเช่นกันครับ หวังว่าเราจะผ่านการประเมิน PA เพื่อขอมี/เลื่อน ราบลื่นไปด้วยกันครับ

ขอบคุณที่มา : Facebook Suphot Photchana

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่