แจกไฟล์ ตัวอย่างรูปเล่มย้ายครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูชญัญณิณณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา
แจกไฟล์ ตัวอย่างรูปเล่มย้ายครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูชญัญณิณณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา

แจกไฟล์ ตัวอย่างรูปเล่มย้ายครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูชญัญณิณณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา

ตัวอย่างไฟล์เล่มเอกสารประกอบคำร้องของย้ายครู ปี 2566 สืบเนื่องจากการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่ ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ออกหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งนี้การย้ายปกติ
1) ส่วนราชการกำหนดปฏิทินการย้ายโดยยื่นคำร้อง ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ใช้พิจารณา
15 ก.พ. – 30 เม.ย. และ ครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ใช้พิจารณา 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
2) ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอย้าย
3) สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติและขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาปลายทาง

4) ผอ.เขต ทุกเขต ในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย
5) เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณากลั่นกรอง
6) เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
หมายเหตุ : การดำเนินการข้อ 3-4 สำหรับส่วนราชการอื่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างรูปเล่มย้ายครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูชญัญณิณณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา
แจกไฟล์ ตัวอย่างรูปเล่มย้ายครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูชญัญณิณณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา
แจกไฟล์ ตัวอย่างรูปเล่มย้ายครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูชญัญณิณณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา
แจกไฟล์ ตัวอย่างรูปเล่มย้ายครู ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูชญัญณิณณ์ ชยางกูร ณ อยุธยา

ลิงก์สำรอง

แบบคำร้องขอย้ายเกณฑ์ใหม่ ไฟล์ Doc แก้ไขได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่