ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

สำหรับท่านใดที่กำลังเตรียมข้อมูลเพื่อส่งประกวดรางวัล OBEC AWARDS ในปีการศึกษานี้ บทความนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน ซึงเป็นตัวอย่างจากเว็บไซต์ สถานีครูดอทคอม

 OBEC AWARDS คือ รางวัลที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึง คุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม จึงได้กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทําให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลประจําปีที่ทรงคุณค่าของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาเกณฑ์การประเมิน คลิกที่นี่ http://awards62.obecawards.net/obec-nation/

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด!! เกณฑ์การประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการคัดเลือกผู้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ขอบคุณที่มาจาก เว็บไซต์สถานีครูดอทคอม https://krustation.com/ และเจ้าของไฟล์ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ วิชาลูกเสือ เรื่อง การชุมนุมรอบกองไฟ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
บทความถัดไปดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานเลื่อนเงินเดือน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิต เพจครูสายบัว
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่