ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง

เมื่อโรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางส่วน ตามนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับและสภาพบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพและมี คุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

รายงานการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการที่ผู้สอน ได้รายงานผลการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผลที่ได้จากการรายงานนั้น โรงเรียนจะได้พิจารณาให้รอบด้าน เพื่อนนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ในโรงเรียนต่อไป

คุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงานการใช้หลักสูตร สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปปรับใช้ได้เลยครัย โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ดังลิงค์ด้านล่าง ครูอาชีพดอทคอม ขอขอบคุณเจ้าของไฟล์เป็นอย่างสูงที่ได้เผยแพร่ไฟล์เป็นแนวทางสำหรับคุณครูครับ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตครูจักรกฤช  เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงาน การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เครดิตครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเฉพาะแบบฟอร์ม

ขอบคุณที่มาของไฟล์ : Facebook ครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง

บทความก่อนหน้านี้เผยแพร่รายงาน ผลการประเมินความสำเร็จของผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอขุนหาญ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้ประเมิน นางวาสนา ชารีวัน
บทความถัดไปการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2564 ส่งผลงานภายใน 30 เมษายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่