ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ปีการศึกษา 2564 เครดิตเพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา
ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ปีการศึกษา 2564 เครดิตเพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ปีการศึกษา 2564 เครดิตเพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

เผยแพร่ วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา บูรณาการวรรณกรรมท้องถิ่นไทเลย ด้วยรูปแบบ หนังสือนิทานเล่มเล็ก ตามแนวคิด GPAS 5 Steps ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ลิงก์ผลงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ปีการศึกษา 2564 เครดิตเพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา
ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่าง งานวิจัย ในชั้นเรียน 5 บท ปีการศึกษา 2564 เครดิตเพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดผ่าน OBEC CONTENT CENTER

ขอบคุณที่มา : Facebook ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่