ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช.
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช.

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช.

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างกิจกรรม เสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม 5. ON ได้ดีเป็นอย่างยิ่งครับ

กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีในการเรียนรู้เรื่อง COVID-19 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมการนํา ไอซีที (ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies) มาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน โดยนําเนื้อหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผล ต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์ทั่วโลกในวงกว้าง มาเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเครื่องมือไอซีที เป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประชาชนต้องติดตามข่าวการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว อีกทั้งยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของ COVID-19

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช.
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช. 5
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช.
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช. 6
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช. 7
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างกิจกรรมเสริมไอซีทีในการเรียนรู้ เรื่องโควิด-19 โดย สวทช. 8

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

จัดทําโดย สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พุทธประวัติ ในเทศกาลวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 65% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยวัดบ้านเหล่าขาม
บทความถัดไปสัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่