หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์

308
0

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำ และหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนบริบท ของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

การกำหนดหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการนำหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ต้องเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกออกแบบได้หลายวิธี แต่ควรครอบคลุมขั้นตอนการออกแบบ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับแนวคิดหนึ่งที่สามารถนำไปเป็นแนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คือ การออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ควรมีการกำหนดความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่ฝังแน่นติดอยู่ในตัวผู้เรียนอันเกิดจากการเรียนรู้ที่ผ่านกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ติดตัวผู้เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่สามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต้องสามารถนำพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักการสำคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คือ ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ตัวอย่างไฟล์

-คำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์
ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 7

-โครงสร้างรายวิชา

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 8

-การวิเคราะห์การใช้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 9

-การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกำหนดสมรรถนะและคุณลักษณะ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 10

-หน่วยการเรียนรู้

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 11
ดาวน์โหลด ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์ 12

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา Sao Suttiphong

บทความก่อนหน้านี้สพฐ. ประกาศเปิดระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ยืนยันข้อมูลในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่