ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง

สิ่งสำคัญ..เลยนะเพื่อน ๆ ท้ายแผนการสอนต้องมีการบันทึกการสอนด้วย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า..ได้ใช้สอนมาแล้ว ดังคะแนนสอบหรือตารางคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนที่แนบนี้..

การจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน ครูนักวิจัยจำเป็นต้องแนบแผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอนที่ใช้ไว้ในภาคผนวกด้วยนะคะทุกคน

เพราะแผนการสอนนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่เราต้องระบุไว้ในบทที่ 3 ของรายงานการวิจัยค่ะ

ดังนั้น แผนการสอน จึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ 3-5 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อนนำไปใช้ด้วยนะคะเพื่อน ๆ

ตัวอย่างไฟล์

ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง 
ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง  8
ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง  9
ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง  10
ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง  11
ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง  12
ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง  13
ตัวอย่างการบันทึกการสอน การประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง  14

ขอบคุณที่มา : ครูอัครเดช จำนงค์ธรรม โรงเรียนนาหลวง

Facebook : fb.me/alisadook.hu

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้วิธีขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
บทความถัดไปเรียนออนไลน์ฟรี เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน วPA ฉบับคุณครู เรียนฟรี จาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Labz
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่