ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ไฟล์เวิร์ด

ไม่ต้องไปหที่ไหน ไฟล์ word มาตรงนี้ !!!!!!! ตัวชี้วัด ระหว่างทาง และ ตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัดระหว่างทางเป็นตัวชี้วัดระหว่างการจัดการเรียนรู…

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดระหว่างทางเป็นตัวชี้วัดระหว่างการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดปลายทางเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน จากจำนวนตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งสิ้น ๒,๑๕๖ ตัวชี้วัด จำแนกเป็นตัวชี้วัดระหว่างทาง ๑,๒๘๕ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดปลายทาง ๗๗๑ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ จำนวนตัวชี้วัดยังคงครบถ้วน และผู้เรียนมีคุณภาพ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด

ลิงก์ดาวน์โหลด

  1. จำแนกตามระดับชั้น (เหมาะกับคุณครูที่สอนประจำชั้้น)
  2. จำแนกกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ไฟล์เวิร์ด 3
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ไฟล์เวิร์ด
ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ไฟล์เวิร์ด 4

ขอบคุณที่มา :: ยืนงงในดงครู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่