ดาวน์โหลด ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน ไฟล์แก้ไขได้ พร้อมปก
ดาวน์โหลด ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน ไฟล์แก้ไขได้ พร้อมปก

ดาวน์โหลด ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน ไฟล์แก้ไขได้ พร้อมปก

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่างเอกสาร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไฟล์แก้ไขได้ พร้อมปก ไฟล์เอกสารดาวน์โหลดในลิงก์ด้านล่างครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับงานต่าง ๆ ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกันก่อนว่าแต่ละงานมือะไรบ้าง

SDQ คืออะไร

คือ แบบประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) เป็นแบบประเมินของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนามาจาก The Strengths and Difficulties (SDQ) เป็น เครื่องมือที่ผ่านการวิจัยมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดกรองปัญหาเด็กได้ดี สามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรอง ปัญหาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

EQ หรือ Emotional Quotient คืออะไร

หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของ
ตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ การประเมิน EQ จะทำให้ครูทราบภาวะความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

คัดกรองนักเรียน คืออะไร

คือ เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน อาจจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 2. กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี

การเยี่ยมบ้าน คืออะไร

หมายถึง การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน ไฟล์แก้ไขได้ พร้อมปก
ดาวน์โหลด ไฟล์งานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน ไฟล์แก้ไขได้ พร้อมปก
ดาวน์โหลด ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ- EQ- คัดกรองนักเรียน- การเยี่ยมบ้าน ไฟล์แก้ไขได้ พร้อมปก

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook ตามฝัน คนบ้านไกล | โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

บทความก่อนหน้านี้“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประชาชนทั่วไปสามารถส่งเรื่องราวของครู เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลได้แล้ว
บทความถัดไปดาวน์โหลดฟรี ปกใน เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ประเมิน ว.21 ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่