ดาวน์โหลด แนวทางการประเมิน RT NT ปีการศึกษา 2566 การจัดสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการการทดสอบต่อไป

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) โครงสร้างแบบทดสอบ
2) กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน
3) แนวทางการประเมิน RT/ NT ปีการศึกษา 2566

แนวทางการประเมิน RT
https://drive.google.com/file/d/1oILkvFxBQaic5Q7KyAcmkHFh22VJtt73/view?usp=drive_link กำหนดการRT/NT
https://drive.google.com/file/d/1FUYX5EXMkoYBknEEwi_4ulkdRtEip0oo/view?usp=drive_link โครงสร้างข้อสอบRT
https://drive.google.com/file/d/1j6mv38kIDH76ZSK9ywvfYvrL3Fq9mapx/view?usp=drive_link

แนวทางการประเมิน NT
https://drive.google.com/file/d/1OUGVL2eQmrlBf25Qz55EzdlXAD6NGP0z/view?usp=drive_link

โครงสร้างข้อสอบNT คณิต
https://drive.google.com/file/d/1SItL-mkE2IjKYvuFHX2UC7wCDtzmbWox/view?usp=drive_link

โครงสร้างข้อสอบNT ไทย
https://drive.google.com/file/d/1rNZa8iDqtK-H5Ld4O4f7E1kpDaMikQR0/view?usp=drive_link

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
(สำหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ)

ดาวน์โหลด แนวทางการประเมิน RT NT ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด แนวทางการประเมิน RT NT ปีการศึกษา 2566 3

แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
(สำหรับสถนศึกษาที่มีความสมัครใจ)

ดาวน์โหลด แนวทางการประเมิน RT NT ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด แนวทางการประเมิน RT NT ปีการศึกษา 2566 4


ขอบคุณที่มา : สพฐ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่