ดาวน์โหลด เกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์โควิด
ดาวน์โหลด เกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์โควิด

ดาวน์โหลด เกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์โควิด สมศ.เปิดให้ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์และเครื่องมือการประเมินภายใต้สถานการณ์โควิด

เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ของสมศ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไปใช้วางแผนในการเตรียมรับการประเมินได้ต่อไปครับ

– ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
– ด้านการอาชีวศึกษา
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดาวน์โหลด เกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน ภายนอก สมศ. ภายใต้สถานการณ์โควิด 3

ไฟล์เกณฑ์การประเมิน

ไฟล์เครื่องมือประเมิน

  • CO-02-2 แบบตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะผู้ประเมิน การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • CO-03-2 แนวทางการพิจารณา SAR ตามหลักเกณฑ์ของ สมศ.
  • CO-04-2 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • CO-05 แบบคาร้องของสถานศึกษาให้ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  • CO-06 ตารางนัดหมายการตรวจเยี่ยม (ระหว่างคณะผู้ประเมิน กับ สถานศึกษา)
  • CO-07-2 แผนการเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ประเมิน
  • CO-08-2 ตารางสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  • CO-09-2 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ไฟล์สำรองโดยครูอาชีพ

ไฟล์รูปแบบ Zip File ให้ใช้โปรแกรม Unzip แยกไฟล์ก่อนเปิดนะครับ

ขอบคุณที่มาและติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : ที่เว็บไซต์สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (onesqa.or.th)

บทความก่อนหน้านี้ประกาศรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” สมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
บทความถัดไปรายชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ขอรับงบประมาณประจำปี 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่