หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2

572
0
ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2
ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2 วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำ ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2 อนุเคราะห์ไฟล์และเผยแพร่โดย Facebook เพจคุณครูสายบัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่โรงเรียนของเราไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอง ข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

โดยทางโรงเรียนผู้ขอรับการประเมินสามารถขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่นได้ โดยการทำหนังสือเชิญไปที่โรงเรียนที่ต้องการ ดังนี้

ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2
ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2
ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2
ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มาและดาวน์โหลดได้ที่ : Facebook เพจครูสายบัว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here