ดาวน์โหลดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ให้ได้มาตรฐาน

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ให้ได้มาตรฐาน วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอคู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ให้ได้มาตรฐาน เผื่อคุณครูได้ใช้ประกอบในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสําคัญตลอดจนเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ช่วยให้โรงเรียนต่างๆ สามารถนําไปใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เอกสาร “แนวทางการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน” ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการดําเนินงาน ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง อย่างถูกต้องและชัดเจน รวมถึงใช้เป็นสื่อ ในการประสานงานกับบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียน การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยให้เอกสารฉบับนี้ ได้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี อันจะนํามาซึ่งการนํา มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติต่อไป

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ให้ได้มาตรฐาน

ดาวน์โหลดที่นี่

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button