หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

3519
0
ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการปรับปรุง พัฒนา นําระบบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน นานาชาติ สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (Common European Framework References : CEFR) โดยได้มีการพิจารณากลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญและองค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน อาทิ UK Curriculum, International Baccalaureate, USA, Australia เพื่อให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเกิดผล อย่างเป็นรูปธรรมเป็นแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3 ระดับสู่สากล ประกอบด้วย 1)General English Program 2) Intensive English Program 3) International Program

คู่มือแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 3 ระดับ สู่สากล นี้ ได้อธิบายแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษตามบริบทของสถานศึกษาในมิติของคุณภาพผู้เรียนที่ต้องการ คุณสมบัติ ครูผู้สอน ระบบหลักสูตร สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โตยสถานศึกษา สามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนเองตามความเข้มข้น 3 ระดับใต้ในทุกมิติตามความพร้อม และศักยภาพของโรงเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 2

ดาวน์โหลดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้กศจ. ชัยภูมิ ประกาศผลย้ายครู สพฐ.รอบ 2 ประจำปี 2562
บทความถัดไปดาวน์โหลดแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่