ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบ NT ชั้น ป.3 ปี 2566

โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2566
โครงสร้างแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3

โครงสร้างแบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/file/d/1HlxhpeJkQhfvl5MCG-OYd4uN6mIuLrqH/view?usp=sharing
โครงสร้างแบบทดสอบด้านภาษาไทย
https://drive.google.com/file/d/15apIjwA0e7XtnRasnzBKpCNTTs0S74eQ/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบ NT ชั้น ป.3 ปี 2566 4

โครงสร้างแบบทดสอบภาษาไทย

ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบ NT ชั้น ป.3 ปี 2566 5

โครงสร้างแบบทดสอบคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดโครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint การสอบ NT ชั้น ป.3 ปี 2566 6

ขอบคุณที่มา : สทศ.สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่