ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 13 ฟอนต์แห่งชาติ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ดาวน์โหลดฟรี โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติได้จัดโครงการประกวด และพลัดดันให้ TH Sarabun เป็ฟอนต์ราชการ

ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และได้มีการพลัดดันให้ TH Sarabun PSK เป็น ฟอนต์ราชการ
ดาวน์โหลด ฟอนต์มาตรฐาน ราชการไทย

สำหรับองค์กรบริษัทที่ต้องมีการใช้งานเอกสารเพื่อติดต่อกับทางราชการนั้น Font ที่ใช้งานก็ต้องเป็น “ฟอนต์มาตรฐาน” “TH Sarabun PSK” หรือ “Thai Sarabun New” ที่ใช้งานอย่างเป็นทางการในราชการไทย เพราะแต่ละคนก็ชอบ Font ที่ไม่เหมือนกันทำให้มีความหลากหลาย ดังนั้นโครงการ”ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และได้มีการพลัดดันให้ TH Sarabun PSK เป็น ฟอนต์ราชการ

ซึ่งฟอนต์มาตรฐานทั้งหมดแล้วจะมีด้วยกันจำนวน 13 ฟอนต์ราชการไทย นั้นคือ

1. TH-Sarabun PSK, New2. TH-Charmonman3. TH-Krub
4. TH-Srisakdi5. TH-Niramit AS6. TH-Charm of AU
7. TH-Kodchasal8. TH-K2D July89. TH-Mali Grade 6
10. TH-Chakra Petch11. TH-Baijam12. TH-KoHo
13. TH-Fah Kwang

สำหรับฟอนต์ TH-Sarabun New แบบใหม่ ได้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงที่ ฟอนต์.คอม » ฟอนต์สารบรรณ รุ่นปรับปรุงใหม่ “Sarabun New” (f0nt.com)

ดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่