หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

5678
0
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และได้มีการพลัดดันให้ TH Sarabun PSK เป็น ฟอนต์ราชการ

สำหรับองค์กรบริษัทที่ต้องมีการใช้งานเอกสารเพื่อติดต่อกับทางราชการนั้น Font ที่ใช้งานก็ต้องเป็น “ฟอนต์มาตรฐาน” “TH Sarabun PSK” หรือ “Thai Sarabun New” ที่ใช้งานอย่างเป็นทางการในราชการไทย เพราะแต่ละคนก็ชอบ Font ที่ไม่เหมือนกันทำให้มีความหลากหลาย ดังนั้นโครงการ”ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ และได้มีการพลัดดันให้ TH Sarabun PSK เป็น ฟอนต์ราชการ

ซึ่งฟอนต์มาตรฐานทั้งหมดแล้วจะมีด้วยกันจำนวน 13 ฟอนต์ราชการไทย นั้นคือ

1. TH-Sarabun PSK, New2. TH-Charmonman3. TH-Krub
4. TH-Srisakdi5. TH-Niramit AS6. TH-Charm of AU
7. TH-Kodchasal8. TH-K2D July89. TH-Mali Grade 6
10. TH-Chakra Petch11. TH-Baijam12. TH-KoHo
13. TH-Fah Kwang

ดาวน์โหลดที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here