ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 - ม.6 สพฐ.
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 - ม.6 สพฐ.

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 – ม.6 สพฐ.

งานด่วนมาแล้ว การรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2566 กรกฎาคม 2566 คุณครสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมประมวลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน” (Reading and Writing Evaluation Processing Program : RWEPP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาโดยศน.สุวิทย์  บั้งเงิน  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 อำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนครู นำข้อมูลไปกรอกในระบบ e-MES ได้ทันทีครับ

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 – ม.6ได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนในการประมวลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ชั้น ม.1-6
  2. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลและนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้/การอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตามของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (ผู้บริหาร/คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/ศึกษานิเทศก์)


ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 - ม.6 สพฐ. 5

คำชี้แจง (1)

1. แบบกรอกคะแนน RWEPP M.1 – 3  มีทั้งหมด 7 ชีท (ReadMe, M.1, M.2, M.3, M4., M.5 และ M.6)
2. ให้กรอกรายชื่อนักเรียนแต่ละขั้นเรียน (อาจคัดลอกมาจากไฟล์ Excel อื่น) ทั้งนี้ให้ว่างเป็นแบบ “ค่า” หรือ “Value”
3. เมื่อกรอกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้วให้คัดลอกคะแนนรวมของการประเมินแต่ละตอนเท่านั้น และนำไปวางในโปรแกรมเป็นแบบ “ค่า” หรือ “Value” เท่านั้น

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 - ม.6 สพฐ. 6
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 - ม.6 สพฐ. 7
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 - ม.6 สพฐ. 8

ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2566 (ภาคเรียนที่ 1/2566) *** ้ทำแบบบันทึกคะแนนเพิ่มเติมให้

> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6  : ดาวน์โหลด > RWEPP P.1-6 (July 66) แบบบันทึกคะแนน  ป.1-6

> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3  : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-3 (July 66) แบบบันทึกคะแนน  ม.1-3

> โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6  : ดาวน์โหลด > RWEPP M.1-6 (July 66) > แบบบันทึกคะแนน  ม.1-6 (สำหรับ สพม.)

> ฟอนต์ราชการไทย (ไทยสารบัญ)  / ฟอนต์คัดลายมือรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ (Fonts_SW)  (แถมฟรี)

ลิงก์รายงาน :: http://eme2.obec.go.th/~eme54/

มีปัญหาข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 Tel : 089-9984328
e-Mail : swbangngirn@esdc.go.th Facebook : Suwit Bangngirn LineID : suwit_bangngirn

ขอบคุณที่มา : Suwit Bangngirn

บทความก่อนหน้านี้การคัดเลือก การเป็นสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: : Youth Counselor) วิถีใหม่ ปีการศึกษา 2566
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จึงจะได้รับเกียรติบัตร ทางอีเมล โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่