ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารรายงาน เตรียมความพร้อม COVID-19 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้
ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารรายงาน เตรียมความพร้อม COVID-19 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารรายงาน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ COVID-19 ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

1. แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดที่นี่

2. หนังสือขอการรับรองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

หนังสือขอการรับรองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
หนังสือขอการรับรองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดที่นี่

3. แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่

4. แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดที่นี่

5. คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

6. แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์ COVID-19 ปีการศึกษา 2563 โดย ศฉก.COVID-19 สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้คลายล็อกระยะที่ 4 มีผลตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2563 ในส่วนของการศึกษามีอะไรบ้าง?
บทความถัดไปบอร์ดกพฐ. เตรียมพร้อมการเปิดเทอม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่แออัดสามารถเปิดเรียน หรือทดลองเปิดก่อน 1 ก.ค.ได้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่