หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21

ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21

ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21

4063
0
ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21
ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21

ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21 วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ ตัวอย่างไฟล์ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก เผยแพร่โดย Facebook ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21 ต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21
ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21
ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21
ดาวน์โหลดฟรี!! ทะเบียนผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ไฟล์ Word พร้อมปก แก้ไขได้ ประกอบตัวชี้วัด ว21

ดาวน์โหลดทะเบียนผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดลิงก์สำหรับไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดลิงก์สำหรับไฟล์ Word

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here