หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 – 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 – 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 - 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

211
0
ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 - 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 - 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 – 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 จัดโดย สภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ตามข่าวนี้ครับ >> เชิญร่วมงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” 26-27 สิงหาคม 2564 รับเกียรติบัตรโดยสภาการศึกษา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมในแต่ละห้องย่อยได้ในลิงก์ที่แนบได้เลยครับ

ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 - 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 – 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

กำหนดการและหัวข้องานวิจัย (ฉบับอัปเดต) >> https://bit.ly/3mxcy40
เว็บไซต์ : https://sym16.onec.go.th/

ห้องย่อย 1

เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กที่มีความต้องการ พิเศษ และผู้สูงวัย ดาวน์โหลดไฟล์

ห้องย่อย 2

เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 2 การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ห้องย่อย 3

เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 3 “หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้” ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ห้องย่อย 4

เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ห้องย่อย 5

เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 5 การพัฒนาอาชีวศึกษา/นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ห้องย่อย 6

เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 6 ความร่วมมือด้านการศึกษาของ UNICEF ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดทุกห้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้รอบสุดท้าย!! แจ้งข้อมูลผู้ที่รายชื่อตกหล่น ไม่ได้รับวุฒิบัตร OBEC Webinar ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรรับรองผ่านทางอีเมล์ โดยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กท 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here