หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล –...

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล – ม.3

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

2750
1
ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล – ม.3
ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล – ม.3

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล – ม.3

ช่อง DLTV10-12 ช่อง 195-197 ชั้นอนุบาลปีที่1 – 3

ตารางออกอากาศระดับปฐมวัยปีที่ 1
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42318

ตารางออกอากาศระดับปฐมวัยปีที่ 2
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42319

ตารางออกอากาศระดับปฐมวัยปีที่ 3
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42320

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ช่อง DLTV1-6 ช่อง 186-191 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ตารางออกอากาศ ป.1
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42309

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ตารางออกอากาศ ป.2
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42311

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ตารางออกอากาศ ป.3
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42312

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ตารางออกอากาศ ป.4
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42313

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ตารางออกอากาศ ป.5
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42314

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ตารางออกอากาศ ป.6
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42315

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ช่อง DLTV7-9 ช่อง 192-194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางออกอากาศ ม.1
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42321

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ตารางออกอากาศ ม.2
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42316

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ตารางออกอากาศ ม.3
https://dltv.ac.th/utils/files/download/42317

ดาวน์โหลดที่นี่ ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ชั้นอนุบาล - ม.3

ขอบคุณที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา​ 5 แบบทดสอบ เปิดทุกวันตลอดเดือนพฤษภ​าคมนี้​ เวลา​14.00​น.​ จำกัดการออกเกียรติบัตรวันละ​100ฉบับ
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบ การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยโรงเรียนหนองรีประชานิมิตร สพม.8
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here