หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

6574
0
ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สำหรับคุณครูท่านใดกำลังหาแนวทางการทำ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งระบบ วันนี้ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ รูปแบบแนวทาง คำสั่ง เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำ PLC ทั้งระบบ ครบทุกขั้นตอน โดยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดย์ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล่างครับ

* แผนขับแผนการขับเคลื่อน PLC ในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

* บันทึกข้อความขอดําเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

* แผนงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานPLC (ปฏิทิน) ระดับสายชั้น

* การประชุมสร้างความเข้าใจแผนงานการขับเคลื่อนการดําเนินงาน PLC ระดับสายชั้น

* บันทึกการ PLC พร้อมภาพถ่าย กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แต่ละครั้ง

* บันทึกข้อความรายงานการดําเนินกิจกรรม PLC และสรุปจํานวนชั่วโมง PLC รายภาคเรียน

* แบบติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ดาวน์โหลดตัวอย่าง PLC สายชั้น ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 เรื่อง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดย์ | Facebook PLC เพื่อการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้เปิดวิธีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ เพื่อรับการช่วยเหลือตามนโยบายหรือการเยียวยาจากภาครัฐ
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ การประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การประชุม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่