เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเป็นตัวอย่างหรือแนวทางให้กับคุณครูได้ส่งเสริมกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สามารถดาวน์โหลดชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6
เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7
เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
เผยแพร่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ข้อตกลงในการนำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการไปใช้

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการชุดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหรือแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์เท่านั้น

2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการชุดนี้ ได้สร้างขึ้นโดยบูรณาการตัวชี้วัดภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเฉพาะที่ เมื่อนำไปใช้จึงควรมีการปรับให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นตนเอง

3. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการชุดนี้ ผู้จัดทำมุ่งหวังเป็นแนวทางให้กับคุณครูผู้สอนได้นำไปปรับใช้หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สามารถนำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงผู้จัดทำได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่ายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

(หากมีข้อผิดพลาดอันใด ผู้จัดทำยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น)

ศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์  สพป.อุบลราชธานี เขต 4, โทร. 088-3724234, FB: Chadawut Nuengnan

ขอบคุณที่มา : ศน.ชฎาวุฒิ เนืองนันท์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4, โทร. 088-3724234, FB: Chadawut Nuengnan

บทความก่อนหน้านี้ตัวอย่างการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียดตาม 8 ตัวชี้วัด ของคุณครูมณีรัตน์ ทินะ
บทความถัดไปเผยแพร่ผลงาน แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 2565 โดยนายรณชัย  ทาระ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่