ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด คู่มือโครงงานคุณธรรม (ปีล่าสุด) ของ สพฐ. กคพ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

ดาวน์โหลด คู่มือโครงงานคุณธรรม (ปีล่าสุด) ของ สพฐ. กคพ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม ดําเนินการสืบต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กกพ.) จึงได้พัฒนาคู่มือ โครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น ตั้งแต่ปีการ ศึกษา ๒๕๕๙ และมีการปรับปรุงมาตลอดกว่า ๑๒ ปีมานี้ผ่านการทดลองใช้ในระดับปฏิบัติการของคณะครูและ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการนิเทศติดตามพัฒนา ร่วมกันกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และเครือข่ายความดีต่างๆ ในแต่ละปี ทําให้เกิดการตกผลึก องค์ความรู้

จนสามารถพัฒนาเป็นคู่มือ โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติฉบับนี้ขึ้น ซึ่งทางสํานักพัฒนานวัตกรรมการ จัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีความประสงค์จะจัดพิมพ์และแจกจ่ายไปยังโรงเรียน ต่างๆ อันจักเป็นเหตุปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เด็กและเยาวชนได้ทําคุณความดีสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นบุญมหา กุศลสืบต่อไปตราบนานเท่านาน จึงต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ในการส่งประกวด โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” สามารถดาวน์โหลดคู่มือไปใช้ศึกษา ประกอบการดำเนินโครงงานได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด คู่มือโครงงานคุณธรรม (ปีล่าสุด) ของ สพฐ. กคพ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ดาวน์โหลด คู่มือ โครงงานคุณธรรม (ปีล่าสุด) ของ สพฐ. กคพ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button