ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2
ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2

ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์ คู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2 ที่ทุกโรงเรียนต้องดำเนอนการครับ เช่น

คู่มือบันทึกบัญชี ปี 2558 แบบฟร์อมบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร ภาครัฐ PowerPoint โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูการเงิน การบัญชี แล้วพัสดุ แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูการเงิน การบัญชี แล้วพัสดุ สรุปประเด็นพรบ.จัดซื้อจัดจ้างแบบเก่ากับแบบใหม่ ปี60 รายงานขอซื้อ (เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด แบบฟอร์ม สัญญาจ้าง ต่างๆ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ป.ชญาณเกียรติ_ตัวอย่างเอกสารต่างๆ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2546 คู่มือการแระเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แนวทางการจัดหาพัสดุโรงเรียน แนวทาง วิธีปฏืบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปบบปรับราคาได้ การควบคุมการก่อสร้างและตรวจจ้างในานก่อสร้าง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปร.pdf ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การตรวจสอบพัสดุประจำปี แผนการใช้งบประมาณโรงเรียนบ้านท่าอุเทน 2562 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดไฟล์

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2
ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2
ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2
ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2 5
ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2 6
ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มบันทึกบัญชี ตรวจสอบภายในโรงเรียน โดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นพ.2 7

ดาวโหลดที่นี้>>>

ขอบคุณที่มา : หน่วยตรวจสอบภายใน – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (nkp2.go.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา โดยสพป.ศรีษะเกษ เขต 4 ไฟล์ PDF
บทความถัดไปดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือพัสดุโรงเรียน โดย สพป. พิจิตร เขต 1
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่