หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดด่วน!! คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว21 จัดทำโดย สพม.31

ดาวน์โหลดด่วน!! คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว21 จัดทำโดย สพม.31

ดาวน์โหลดด่วน!! คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว21 จัดทำโดย สพม.31

1128
0
ดาวน์โหลดด่วน!! คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว21 จัดทำโดย สพม.31
ดาวน์โหลดด่วน!! คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว21 จัดทำโดย สพม.31

ดาวน์โหลดด่วน!! คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว21 จัดทำโดย สพม.31

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตัวอย่างการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการฉบับนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู โดย มีสาระสําคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ พร้อมตัวอย่าง เพื่อช่วยให้การยื่นขอประเมินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด บรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนว ปฏิบัติการยื่นขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตัวอย่างการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ ดําเนินการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถ นําไปใช้ในการยื่นประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดาวนโหลดด่วน!! คู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว21 จัดทำโดย สพม.31

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

บทความก่อนหน้านี้กยศ. ขยายเวลามาตรการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ 75-80% ถึง 31 มี.ค. 64
บทความถัดไปนายกฯย้ำ อาชีวะ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ แนะดึงเอกชนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่