แจกไฟล์ เอกสาร คู่มือแนวทางการใช้งาน Canva ฉบับ Canva for education โดยศน.รัชภูมิ สมสมัย
แจกไฟล์ เอกสาร คู่มือแนวทางการใช้งาน Canva ฉบับ Canva for education โดยศน.รัชภูมิ สมสมัย

แจกไฟล์ เอกสาร คู่มือแนวทางการใช้งาน Canva ฉบับ Canva for education โดยศน.รัชภูมิ สมสมัย

เอกสารเรื่อง แนวทางการใช้งาน Canva ฉบับ Canva for education เล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งาน website Canva ให้กับครูผู้สอนที่กำลังเริ่มตันใช้งาน website Canva สำหรับการออกแบบการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนผมออกแบบเอกสารล่มนี้ โยตั้งบนสมมติฐานที่ว่า หากเราจะเริ่มใช้ Cnง เพื่อตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อเราควรเริ่มตันอย่างไร? เริ่มตันอย่างไร นำไปสู่การออกแบบเนื้อหาได้ทั้งหมด 5 บท ได้แก่บทที่ 1นำเสนอถึงภาพรวมของ website Canva บทที่ 2 นำเสนอเมนูต่าง ๆ ที่อยู่ใน Canva บทที่ 3 นำเสนอเทคนิคที่ผมใช้บ่อย และบทที่ 4 นำเสนอการใช้ Canงa กับการนิเทศการศึกษา และบทที่ 5 นำเสนอมุมมองที่เกี่ยวกับการพัฒนาการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนโดยใช้ Canงa และภาคผนวก นำเสนอห้องเรียน google classroom หลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ Canva , ตัวอย่างการออกแบบของเพื่อนครูที่เข้าเรียนในห้องเรียนดังกล่าว , ตัวอย่างงานของนักเรียนที่ใช้ Canva ในการออกแบบ และ Cip VDO ประกอบหลักสูตร เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้ Canงอ จำนวน 9 ตอน

ในแต่ละบทผมได้เรียบเรียงจากประสบการณ์การใช้งาน Canงa เป็นการอธิบายขั้นตอนการใช้งานแบบ Step By step โดยใช้คำอธิบาย ประกอบภาพ จนเมื่อทำเอกสารฉบับนี้เสร็จแล้ว ผมรู้สึกว่างานฉบับนี้เป็นงานผสมระหว่าง How to และ Photobook ซึ่งผมเชื่อว่าการสื่อสารด้วยภาพจะเป็นการสื่อสารที่ง่ยต่อการเรียนรู้ และในส่วนของภาคผนวกผมก็ได้สื่อสารด้วยภาพและเสียงในลักษณะของ Clip VDO ผ่าน YouTube เพื่อให้เพื่อนครูได้ทบทวนอีกครั้งผมหวังว่เอกสารเรื่อง แนวทางการใช้งาน Caงa ฉบับ Canva for education เล่มนี้จะช่วยให้เพื่อนครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนได้ นอกจากนั้นผมยังหวังต่อไปว่าจะช่วยจุดประเด็นให้เพื่อนครูในเรื่องของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพราะการอ่านคือการรับสารการเขียนคือการส่งสาร สื่อกลางที่นำพาสารไปปลายทางนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นรายงานที่เราคุ้นเคย แต่อาจจะเป็นในลักษณะของ Infographic , แผนที่ความคิด หรือ Clip VDO ก็ได้

แจกไฟล์ เอกสาร คู่มือแนวทางการใช้งาน Canva ฉบับ Canva for education โดยศน.รัชภูมิ สมสมัย
แจกไฟล์ เอกสาร คู่มือแนวทางการใช้งาน Canva ฉบับ Canva for education โดยศน.รัชภูมิ สมสมัย

โปรแกรม Canva คือ เว็บไซที่ให้บริการสำหรับการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับสร้างอาร์ทเวิร์คกราฟฟิคสวย ๆ เพื่อนำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างง่าย สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเลย ก็สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานโปสเตอร์ แบนเนอร์ ทำพรีเซนเทชั่น โฆษณาอินสตาแกรม เฟซบุ๊ค หน้าปกคลิปยูทูปแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์ ซึ่งโปรแกรมจะมี Template สำเร็จรูปให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบ เราเพียงแต่เลือกรูปแบบและปรับวัตถุ หรือเพิ่มเติมวัตถุให้ตรงกับความต้องการ เราก็สามารถสร้างงานออกแบบได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญลือ สามารถใช้งานไต้ฟรี นอกจากเว็บไซต์ Canva แล้ว ก็ยังมีเวอร์ชั่น application บนมือถือให้ใช้งานได้ง่าย ๆ แล้วก็สะดวกด้วย ไม่ต้องพกโน๊ตบุ๊ค สามารถทำงานได้ตลอดเวลา รายละเอียดการใช้งานCanva มีดังนี้

เรียนเชิญเพื่อนครูได้ทำการ download เอกสารเรื่อง แนวทางการใช้งาน canva ฉบับ canva for education (ฉบับ draft) ได้ที่ http://bit.ly/3EQczat

และเมื่อท่าน download เอกสารไปแล้ว กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเอกสารเล่มนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ที่ https://padlet.com/sornorpoom/g67v60m5nu65appu

วันที่ 17 ธันวาคม 65 เราพบกันผ่าน Zoom

ขอบคุณที่มา : ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่