หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

311
0
ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ช่วงนี้ฤดูการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Admin ขอแนะนำให้ ศึกษา ทบทวน อ่านอย่างช้าๆๆ ทำความเข้าใจ คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เล่มนี้ เขียนโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะมีความอธิบายเกี่ยวกับการตัดสินให้ระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษา

ในทั้ง 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา คือ
– มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาใหญ่ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จำนวน 6 ประเด็นพิจารณา และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา
– มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา
– มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณา

ซึ่งหลักใหญ่ใจความของการตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่จะให้ระดับคุณภาพใดนั้น ให้พิจารณาเปรียบเทียบกับค้าเป้าหมายที่สถานศึกษาเป็นคนประกาศค่าเป้าหมาย ของสถานศึกษาเอง โดยคำนึงถึงดังนี้

1. ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย

2. ผลการประเมินต่ำกว่าเป้าหมาย หรือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3. ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย และมีพัฒนาการ

4. ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย มีพัฒนาการ และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง

ดังนั้น เครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน จึงเป็นเครื่องมือ และวิธีการประเมินที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดเองในแต่ละประเด็นพิจาณา ทั้ง 21 ประเด็นพิจารณา ว่ามีวิธีการแต่ละประเด็นอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมิน

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา สพม 42

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์โหลดเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมในเครื่องแบบบูรณาการสมรรถนะผู้เรียน วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รับเกียรติบัตร โดยสพป.สุรินทร์เขต 3
บทความถัดไปดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตารางสอน DLTV ภาคเรียนที่ 1/2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่