ดาวน์โหลด คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ดาวน์โหลด คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ดาวน์โหลด คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การพัฒนากลไกและขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีคู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา ซึ่งใช้ 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงพัฒนาการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีคู่มือเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยจัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำ และพัฒนามาตรฐาน หรือคู่มือ หรือหลักสูตร หรือแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลด คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา : คลังความรู้ กรมควบคุมโรค

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่