ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ e-SAR ของสถานศึกษา ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ e-SAR ของสถานศึกษา ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ e-SAR ของสถานศึกษา ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ e-SAR ของสถานศึกษา ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 7

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) คู่มือการใช้งานสำหรับสถานศึกษา ซึ่งแสดงผลแดชบอร์ด (Dashboard) บนเว็บไซต์ที่สามารถนำเสนอข้อมูลการรายงานผลการประเมินตนเอง แบบสรุป และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป

ซึ่งการใช้งานระบบการส่ง “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)” ให้ต้นสังกัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ จะเริ่มใช้งานเร็วๆนี้ จะไม่มีการส่งเล่มรายงานเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว แต่จะส่งโดยแนบไฟล์เข้าในระบบ แอดมินเขตก็จะเห็น/ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ รายงานของรร.ผ่านระบบทันที เรียกว่า “ระบบ e-SAR” โดยมีวิธีการใช้งานคร่าว ๆ

การใช้งานระบบ

การใช้งานระบบนั้น จะประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ครับ

 1. ภาพรวมการใช้งานระบบ
 2. การเริ่มต้นการใช้งานระบบ
 3. การลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา
 4. ข้อมูลสถานศึกษา
 5. การส่ง SAR
 6. การลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก
 7. รายงานและแดชบอร์ด

ภาพรวมการใช้งานระบบ

ในส่วนการใช้งานของส านักทดสอบทางการศึกษา มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานในแต่ละปี
 2. ล็อกอินและยืนยันสิทธิ์เข้าใช้งาน
 3. จัดการข้อมูลผู้ใช้รายบุคคล
 4. จัดการข้อมูลแต่ละสถานศึกษา
 5. จัดการข้อมูล SAR และส่งผลการประเมินแต่ละสถานศึกษา
 6. ตรวจสอบประวัติการส่งข้อมูล SAR แต่ละสถานศึกษา
 7. ลงทะเบียนการประเมินภายนอก
 8. ดูผลการลงทะเบียนการประเมินภายนอก

การเริ่มต้นใช้งานระบบ

เมื่อต้องการเข้าใช้งานระบบ ให้เข้าที่หน้า https://esar.obec.go.th/ คลิกเมนู ระบบ e-SAR และคลิก เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ e-SAR ของสถานศึกษา ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 8

ในส่วนของรายงานที่หน้าหลักนั้น เป็นรายงานรูปแบบแดชบอร์ด ซึ่งมีรายละเอียดรายงาน ดังนี้

 1. สถานะการส่ง SAR
 2. การลงทะเบียนประเมินภายนอก
 3. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
 4. จำนวนนักเรียนในสถานศึกษา
 5. จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา

การลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา

เมื่อ ผู้ใช้งาน ทำการเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอให้ทำการ Update ข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน กด ตกลง เพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือยกเลิก เพื่อยกเลิกการปรับปรุงข้อมูล ดังภาพ

จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียนเข้าใช้งานของสถานศึกษา ดังภาพ

การส่ง e-SAR

การลงทะเบียนและข้อมูลการประเมินภายนอก
หน้าหลักการส่งรายงานการประเมินตนเอง

รายงานและแดชบอร์ด

ในส่วนของรายงานและแดชบอร์ด ประกอบไปด้วยรายงาน ดังนี้
1. รายงานข้อมูลสถานศึกษา
2. ประวัติการส่งรายงานการประเมินตนเอง
3. รายงานการลงทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ ตามฝัน คนบ้านไกล

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่