ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย

แจกไฟล์ฟรี คู่มือการเขียน รายงานการวิจัย ในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดย ครูรัชภูมิ สมสมัย evaluation47@hotmail.com โรงเรียนบ้านหนองเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มกราคม 2533 ชุมชนแห่งการเรียน รู้ สู่การวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย 5

คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเล่มดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงจากตัวข้าพเจ้าเอง อาทิเช่น จากการเล่าเรียนใน
ระดับมหาบัณฑิต จากการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยทางการศึกษา จากการอ่านผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ และจากการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวข้าพเจ้าและผู้รู้ที่ข้าพเจ้าเการพนับถือ ตลอดจนการซักถามข้อสงสัยต่างๆในกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนจากคณะครูที่ต้องการเรียนรู้หลายๆท่าน ซึ่งประสบการณ์ตรงต่างๆเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวกิดที่จะสร้างกู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือเพื่อให้พี่น้องครูทุกคนที่กำลังทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญนั้น มีเข็มทิศที่คอยกำหนดว่า การเขียนรายงานการวิจัยนั้น มีรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมอย่างไรบ้าง แต่ข้าพเจ้าขอเน้บย้ำวัตถุประสงค์ในการเขียนคู่มือเล่มนี้ว่าเหมาะกับการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเท่านั้น ความถูกต้องประการใดคุณครูต้องปรึกษาจากผู้รู้เท่านั้น

คู่มือเล่มนี้ข้าพเจ้าจะไม่ลงลึกในรายละเอียดของขั้นตอนหรือกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน เพราะข้าพเจ้ามีความเชื่อว่ากณะครูสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในเรื่องนี้ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ การเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานตื้นสังกัด การสอบถามจากผู้รู้ หรือจากแหล่งค้นคว้าออน ไลน์ที่พบเห็นได้ โดยทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย 6
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย 7
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประกอบการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยครูรัชภูมิ สมสมัย 8

ขอบคุณที่มา : โดย ครูรัชภูมิ สมสมัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่