ดาวน์โหลด!! คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กด้วยการเล่นตามแนวคิด ACP (Active Child Program)
ดาวน์โหลด!! คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กด้วยการเล่นตามแนวคิด ACP (Active Child Program)

ดาวน์โหลด!! คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กด้วยการเล่นตามแนวคิด ACP (Active Child Program)

ดาวน์โหลด!! คู่มือการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กด้วยการเล่นตามแนวคิด ACP (Active Child Program)
ดาวน์โหลด!! คู่มือ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในเด็กด้วยการเล่นตามแนวคิด ACP (Active Child Program)

ภายใต้เงื่อนไขการขาดกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้กลายเป็นประเด็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการเล่นของเด็ก โดยพบว่าเด็ก ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย และการเล่นอย่างอิสระน้อยลงเนื่องจากมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับกีฬาแบบมีโครงสร้าง ส่วนประเทศญี่ปุ่นก็เผชิญกับหลากหลายประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านการเล่นของเด็ก โดยเฉพาะปัญหาการเล่นออกแรงที่ลดน้อยลง ขณะที่มีเด็ก ๆ จำนวนมากขึ้นที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ยังไม่เหมาะสมตามพัฒนาการของช่วงวัย เด็ก ๆ เองก็มีโอกาสในการออกกำลังกายตามการริเริ่มของตนเองและการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยลงด้วย สาเหตุประการหนึ่งคือ การพัฒนาของสิ่งต่าง ๆ ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขและสะดวกสบายขึ้น

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว สมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Sport Association (JSPO) จึงร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อแนะนำโครงการ Active Child Program (ACP) ที่พัฒนาและดำเนินการโดย JSPO ในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกกำลังกายที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก เพื่อปลูกฝังรากฐานของการเล่นกีฬาตลอดชีวิตโดยถ่ายทอดความสุขของการทำกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้ทางโครงการหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายและการเล่นอย่างอิสระของเด็ก ๆ ในประเทศไทย

คู่มือเล่มนี้ประกอบไปด้วยทฤษฎีและข้อมูลเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้นำกิจกรรม และหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้นำกิจกรรมในประเทศไทย

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่