ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครบวงจร เครดิต สพป.พิษณุโลกเขต 1
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครบวงจร เครดิต สพป.พิษณุโลกเขต 1

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครบวงจร เครดิต สพป.พิษณุโลกเขต 1

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครบวงจร เครดิต สพป.พิษณุโลกเขต 1
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือ การพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ครบวงจร เครดิต สพป.พิษณุโลกเขต 1

ผลงานทางวิชาการการประเมินและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area base) ด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์ (CIPP model) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

องค์ประกอบที่ 1 ส่วนนํา
องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 คําอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 5 เกณฑ์การจบการศึกษา

คุณครูดาวน์โหลดได้ โดยสามารถแบบประเมินความพึงพอใจเผยแพร่ผลงานหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป พิษณุโลก เขต 1

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

โดยจะปรากฎลิงค์ดาวน์โหลดหลังจากส่งแบบสอบถามครับ

ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาค่ะ ผู้จัดทำ : ศน กชวิมล ไชยะโสดา 091-8417396

บทความก่อนหน้านี้แนะนำ เครื่องมือครู ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ จาก Starfish Labz
บทความถัดไปสพฐ.แจงเหตุเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่