ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แจกไฟล์คู่มือ การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุของสถานศึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นแนวทางในการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลประกาศใช้โตยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้หน่วยงานของรัทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสารธารณชนให้มากที่สุด ให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งชันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ มีการวางแผนการการตำเนินการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดซื้อจัดจ้างตัวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณช นและเกิดผลตี ทั้งยังมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องการทุจริตและ การประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและมาตรฐานเตียวกัน จึงได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุสำหรับสถานศึกษา” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่