หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)

934
0
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)

ขอส่งคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม ขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและผลักดันการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด คู่มือและเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมฯ ดังนี้

ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัคร สมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)
ดาวน์โหลดฟรี!! คู่มือการดำเนินงาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.) 3

1. คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 (อพ.สธ.)

ลิงค์ดาวน์โหลด –> https://kku.world/-i6mk

2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.)

ลิงค์ดาวน์โหลด –> https://kku.world/wwqcd

3. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ : เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และบทบาทศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลิงค์ดาวน์โหลด –> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

4. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ : แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โดย : ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลิงค์ดาวน์โหลด –> https://kku.world/6qlfe

5. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ : วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ด้านการจัดการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

โดย : นางพิกุลรัตน์ บรรดาศักดิ์ไพศาล โรงเรียนขามแก่นนคร

ลิงค์ดาวน์โหลด –> https://kku.world/-2dvw

6. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ : มาตรฐานการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โดย : นางขนิษฐา โสธรรมมงคล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ลิงค์ดาวน์โหลด –> https://kku.world/nzb6y

7. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ : เกณฑ์การประเมินสถานศึกษา ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และขั้นตอนในการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โดย : นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์ดาวน์โหลด –> (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ขอบคุณที่มา : ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความก่อนหน้านี้ทรูปลูกปัญญา ขอเชิญชวนคุณครูแนะแนว หรือคุณครู ม.6 มาล้อมวงคุยออนไลน์ ในหัวข้อ“TCAS 65 เทรนให้สอบติด ติดให้ตรงเทรนด์” เข้าร่วมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
บทความถัดไปคุณครูเช็คที่นี่ !! ลิงก์ห้องย่อย งานการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ทำแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี จากสภาการศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่