ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือการดำเนินงานกิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ มีสำระสำคัญประกอบด้วย กรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน การคัดเลือกสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน และการคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางตำนินงานกิจกรรมโครงกรส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดไต้อย่างมีประสิทธิภาพ โตยกำหนดเป้าหมายการอ่านของนักเรียน (ไม่รวมหนังสือเรียน)

ดังนี้

– ระดับปฐมวัย อ่านไม่น้อยกว่า ๖ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๓๐ นาที

– ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๓ อ่านไม่น้อยกว่า ๓๒ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๓๐ นาที

– ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – – อ่านไม่น้อยกว่า ๓๔ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๖๐ นาที

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๓ อ่านไม่น้อยกว่า ๒๑ เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๙๐ นาที

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ อ่านไม่น้อยกว่า ๒0 เล่มต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ ๑๒๐ นาที

และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนอย่างมีคุณภาพคู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕’๒๓ ฉบับนี้ มีสาระสำคัญประกอบด้วย กรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แขบบันทึกการอ่าน การคัดเสือกสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน และการคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมประกวดหนังสือเล่มเล็ก และสอบแข่งขัน Earth Day เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) รับสมัครแล้ว วันนี้ – 15 เม.ย. 65 โดยสถาบันส่งเสริมการศึกษาเยาวชน
บทความถัดไปโครงการอบรมยกระดับครูดิจิทัล “หลักสูตร” การพัฒนาทักษะการเขียนแอพพลิเคชั่น MIT App Inventor ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรภ.นครศรีธรรมราช
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่