หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด!! คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2341
0
ดาวน์โหลด!! คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด!! คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด!! คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สําหรับแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนโดยประกอบไปด้วย เหตุผลและความสําคัญวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน การประกาศผล การประเมิน โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การแปลความหมายของผลการประเมิน กรอบแนวคิด ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการของ สถานศึกษา เอกสารประกอบการสอบ การรายงานผลการสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการของ ศูนย์บริการเครื่องมือ และสถานศึกษา สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล สถานศึกษา ศูนย์สอบ และสังกัด

สํานักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ ที่ให้ความ ร่วมมือในการดําเนินการจัดสอบ โดยยึดแนวทางการบริการเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช้ประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทําให้เชื่อมั่นได้ว่าผล การประเมินเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนําไปวางแผนปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างดีต่อไป

สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด!! คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ก.ค.ศ.จ่อใช้ กฏหมายจริยธรรมครูและบุคลากรศึกษา 9 ข้อ เริ่ม 1 เม.ย.นี้
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “โลกของแมลง” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัติทางอีเมล์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่