ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สพฐ.

ครูพัสดุห้ามพลาด เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลดเก็บไว้เลยเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ล่าสุด พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

  • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดู ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวง
  • คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ
ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สพฐ.

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สพฐ. 4
ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สพฐ.
ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สพฐ. 5

ที่มา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ทำแบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้ โขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ ผ่านเกณฑ์รอรับเกียรติบัตรทาง E- mail โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รายงาน DMC รอบ 10 พ.ย. 65 ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก เครดิต เพจครูหนึ่ง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่