หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย สสส.

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย สสส.

3165
0
กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย สสส.

คู่มือ การจัดกิจกรรมลกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิต ชุดนี้  จัดทำขึ้นสำหรับผู้กกับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  โดยบูรณาการกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อสร้างองค์ความรู้และสรูปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตจริง ครูอาชีพดอทคอมได้รวบรวมคู่มือ การจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต รวมทั้งหมด 5 เล่มให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือแต่ละระดับชั้นได้ศึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรม

ประเภทลูกเสือสำรอง

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสำรอง : หลักสูตรเตรียมลูกเสืออสำรอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย สสส.
ดาวน์โหลด

ประเภทลูกเสือสามัญ

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต : หลักสูตรลูกเสือตรี ประถมศึกษาปีที่ 4

ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : เครื่องหมายลูกเสือขั้นพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประเภทลูกเสือวิสามัญ 1

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือวิสามัญ : ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1

ประเภทลูกเสือวิสามัญ 2

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือวิสามัญ : ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณเว็บไซต์ : สสส.

บทความก่อนหน้านี้การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร วันที่ 2 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63
บทความถัดไประเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่